Prvá slovenská „otrokárska“ Fortuna Liga?

Autor: Peter Lukášek | 4.3.2020 o 11:57 | Karma článku: 2,51 | Prečítané:  613x

Vlastnícka nestabilita a finančné problémy v klube najvyššej futbalovej súťaže FK Senica eskalujú až tak, že v médiách sa tento stav prirovnáva k novodobému otroctvu.

Vlastnícka nestabilita a finančné problémy v klube najvyššej futbalovej súťaže FK Senica eskalujú až tak, že v médiách sa tento stav prirovnáva k novodobému otroctvu. Ide o systémové zlyhanie SFZ a ÚLK, ktorému mohli zabrániť alebo aspoň zmierniť následky, ak by počúvali hráčov a implementovali systémové opatenia, ktoré im navrhovali zástupcovia hráčskej asociácie (Únie futbalových profesionálov). Tento stav zjavne SFZ ani ÚLK nevadí. Otázka však znie, či nevadí hlavnému sponzorovi, spoločnosti Fortuna, ak sa súťaž dohráva s dorastencami (im patrí všetka česť a uznanie za výkony), bez výplat a bez majiteľa?

 

Kocúrkovo v FK Senica

Situácia vo futbalovom klube FK Senica sa dostala do pozornosti verejnosti tým, že počas rozbehnutej sezóny malo dôjsť k zmene vlastníka, ktorá poznačila všetky vzťahy vo vnútri klubu.

Asi nie je potrebné príliš sa venovať detailom, lebo tieto už v médiách odzneli niekoľkokrát, ale v stručnosti je možné zosumarizovať, že Venezuelským vlastníkom vyschla studnička s financiami a od októbra minulého roka si prestali plniť svoje finančné záväzky voči hráčom a členom realizačného tímu.

Tento stav sa mal napraviť vstupom nového vlastníka do klubu, ktorý bol síce oznámený už na konci roka 2019, ale do dnešného dňa sa nezrealizoval. Je nateraz nepodstatné kto mal byť novým vlastníkom alebo či v priebehu rokovaní sa záujemcovia o vstup do klubu „prestriedali“, pretože zmeny vlastníkov sú vo futbale pomerne bežné.

Čo však podstatné je, že hromadné neplatenie mzdy sa v slovenskom futbale každoročne opakuje a aktuálny prípad FK Senica dokonale ilustruje nezáujem a neschopnosť Slovenského futbalového zväzu a Únie ligových klubov garantovať kvalitu a profesionálnu úroveň slovenskej ligy a zároveň efektívne chrániť práva slabších subjektov (hráčov, trénerov, členov realizačného tímu).

Je futbalista novodobý "otrok"?

Bez ohľadu na to čo si môže každý z nás o futbalistoch myslieť, pričom narážam najmä na mýty o tom, ako nadštandardne každý futbalista zarába, aj keď priemerná mzda futbalistu v SR je cca do 2.000 EUR v hrubom mesačne, tak sa zastavme a skúsme sa zamyslieť aké pocity by vnútorne prežíval každý z nás, ak by nemal výplatu za október, november, december, ani január? Ako a za čo mám zaplatiť hypotéku na byt, lízing na auto, dieťaťu obedy v škôlke, manželke vianočný darček, nákup potravín, účet za telefón, benzín do auta, atď.? Veď tu ide o existenčné problémy, pri ktorých žiaden človek nemôže mať takú čistú myseľ, aby vybehol s radosťou na ihrisko a bojoval o víťazstvo v zápase.

Nedávno sa prezident SFZ Ján Kováčik verejne vyjadril, koľko veľa toho SFZ urobil pre hráčov, veď im predsa „umožnil“, aby po troch mesiacoch omeškaných výplat mohli ukončiť zmluvu a odísť. Nemohúcnosť a neodbornosť tohto výroku asi najlepšie ilustruje fakt, že takúto „radu“ poskytla osoba, ktorej spoločnosť (FORZA, a.s.) skončila v konkurze pre nemajetnosť.

Omeškanie, periodické neplatenie miezd hráčov a nemajetnosti klubov nie sú síce rozsiahle javy naprieč futbalovou mapou, ale ide o javy, ktoré sa pravidelne každoročne opakujú a majú vplyv nie len na hráčov, ale aj kvalitu a imidž ligy. Kluby ako FK Senica, FC Nitra, Tatran Prešov, FK Poprad a mnohé iné sa za obdobie ostatných dvoch sezón ocitli v pozícii kedy buď dlhodobo alebo opakovane so železnou pravidelnosťou neboli schopné plniť svoje záväzky počas prebiehajúcej sezóny. No a kluby ako FK Dukla Banská Bystrica, MFK Dubnica, VSS Košice boli na tom ešte o poznanie horšie, nakoľko počas prebiehajúcich sezón zbankrotovali.

V dnešnom vydaní denník Šport tieto kluby a ich vlastníkov počastoval prívlastkom „moderní otrokári“. Musím povedať, že je to veľmi príznačné pomenovanie, ale podľa môjho názoru je nutné pod neho zahrnúť aj SFZ a ÚLK.

Neriadené zmeny vlastníctva

SFZ a ÚLK svojou pasivitou ohrozujú imidž a úroveň celej ligy a ľuďom, ktorí v nej pôsobia odkazujú, že ich osobné príbehy ich príliš nezaujímajú.

Ako inak sa dá vnímať to, že neexistuje žiaden riadený proces zmeny vlastníka klubu alebo akýsi manuál zo strany ÚLK ako previesť vlastníctvo klubu na nového majiteľa. Kto trochu sleduje západné profesionálne ligy na svete (aj hokej, či americký futbal) tak vie, že k zásadným vlastníckym zmenám nedochádza počas prebiehajúcej sezóny, ale až po jej skončení a z hľadiska ochrany kvality produktu, ktorým liga je, podliehajú striktným pravidlám, postupom a kontrole zo strany ligy, ktorej prioritou má byť to, aby z pohľadu vlastníckej štruktúry klubov išlo o ekonomicky zdravé organizácie, ktoré kvalitu ligy ako produktu udržiavajú alebo zvyšujú.

Aktuálny príklad FK Senica dokonale ilustruje to, že ÚLK nemá absolútne žiadnu kontrolu nad procesom vlastníckych zmien a kvalita ligy (ilustrovaná ekonomickou nestabilitou) v lepšom prípade závisí od vôle jednotlivých majiteľov a v horšom prípade od náhody. Akoby si kluby a ÚLK ani neuvedomovali, že je práve v najlepšom záujme ich všetkých vytlačiť zo svojich radov alebo naopak nepustiť medzi seba také organizácie, ktoré ťahajú ligu smerom nadol.

Chýbajúce záruky

Ako inak sa dá vnímať to, že SFZ do svojich predpisov neprijal žiaden systém účinnej ochrany pred nemajetnosťou klubov ani systém zabezpečenia úhrady základným miezd hráčov. Už na jeseň roku 2018, hráčska asociácia Únia futbalových profesionálov pod vedením Jána Muchu navrhla, aby SFZ prijal účinnejší systém zábezpeky na vyplatenie miezd hráča, nakoľko existujúci systém sa ukázal ako nedostatočný. Aj dnes stále platí stav, že klub skladá na účet SFZ zábezpeku vo výške 30.000 EUR (najvyššia súťaž), resp. 10.000 EUR (druhá liga), ktorá má slúžiť na pokrytie miezd hráča v prípade, ak ich klub nevyplatí. Zábezpeka v uvedených výškach je samozrejme nedostatočná, pretože v lepších prípadoch (menších klubov) pokrýva mzdy celého mužstva maximálne za jeden mesiac, v horších prípadoch (veľkých klubov) pokrýva polovicu mesačnej mzdy jedného hráča. Ak teda kluby meškajú s výplatou 3 a viac miezd, tak zábezpeka uspokojí nároky tak nanajvýš z jednej tretiny. A to všetko až potom, ako hráč prejde povinným procesom podania "žaloby" na komoru pre riešenie sporov a tá vydá rozhodnutie, ktoré sa stane právoplatným, pričom tento proces môže trvať 3 a viac mesiacov.

ÚFP upozornila SFZ aj ÚLK, že ak má byť zábezpeka účinným nástrojom zabezpečenia miezd, tak nesmie byť vymedzená ako fixná suma, ale percentuálna suma naviazaná na objem ročnej mzdy konkrétneho klubu, pretože výška (objem) mzdy každého klubu je rozdielny. Pre ilustráciu je jasné, že objem mesačných miezd ŠK Slovan Bratislava bude niekoľkonásobne väčší ako objem mesačných miezd FK Pohronie a tomu má predsa zodpovedať aj výška zábezpeky. Aby takéto opatrenie nemalo vplyv na cash-flow klubov, ÚFP navrhla, aby takáto zábezpeka mohla byť nahradená bankovou zárukou. Na bankovej záruke sa jasne preukáže ekonomická stabilita jednotlivých klubov a ich schopnosť plniť záväzky, pretože každá banka si veľmi dobre rozmyslí, či poskytne bankovú záruku napríklad klubu ako FK Senica s neistým vlastníckym a ekonomickým pozadím. Poviete si, že ekonomická stabilita a finančné záruky musia byť v záujme zachovania dobrého imidžu ligy, takže ÚLK by to mala podporiť? No to by sme nemohli byť na Slovensku. SFZ na takýto vecný návrh hráčom oznámil, že kluby sa s týmto návrhom nestotožnili.

Nedostatočný licenčný systém

V decembri 2019 ÚFP opätovne upozornila SFZ, že ani z hľadiska licenčných podmienok platných pre účasť v súťažiach nevyžaduje dostatočné záruky na plnenie záväzkov klubov počas sezóny. SFZ na petíciu podpísanú viac ako 300 profesionálnymi hráčmi vecne nijako nereagoval ani neprijal žiadne opatrenia. Je odrazom (ne)dobrej správy SFZ vo futbale to, že kluby ako FK Senica nedokážu plniť svoje záväzky už po troch mesiacoch sezóny, na ktorú im bola udelená licencia? Aké „silné“ sú záruky na plnenie rozpočtu na jednu sezónu, ktoré vyžaduje SFZ v licenčnom konaní? To naozaj stačí „sľúbiť“, že klub si bude plniť záväzky a SFZ bez riadnych finančných záruk a reálneho krytia sezónneho rozpočtu pustí takéto mužstvá do ligy?

Rýchla spravodlivosť?! Zabudnite..

A napokon ako inak sa dá vnímať to, že SFZ do svojich predpisov neprijal žiaden systém účinnej a rýchlej vymožiteľnosti práv hráčov? Hoci zákon o športe (a nie SFZ ako sa nesprávne domnieva prezident SFZ Ján Kováčik) umožňuje hráčovi skončenie zmluvy v prípade omeškania s úhradou troch mesačným miezd, tak to predsa ešte hráčovi nezabezpečí peniaze na účte, ak sa mu ich klub rozhodol bezdôvodne nevyplatiť. Taktiež význam ustanovenia o skončení zmluvy ak klub nevyplatil 3 mesačné mzdy sa míňa účinkom, nakoľko 3 mesiace sú počas sezóny hráča tak dlhá doba, že málokedy je možné „napasovať“ skončenie zmluvy tak, aby stihol počas jedného z dvoch prestupových termínov (zima, jeseň) skončiť jednu zmluvu a podpísať zmluvu s iným klubom tak, aby neriskoval, že bude pol sezóny bez klubu a zápasovej, či tréningovej praxe.

ÚFP už v lete roku 2018 navrhla SFZ a ÚLK systémové riešenie v podobe zrýchleného konania bez doručovania návrhu klubu a s možnosťou vydania platobného rozkazu zo strany Komory pre riešenie sporov, ak hráč preukáže, že ide o omeškanie s vyplatením základnej mzdy. Platobný rozkaz by mala Komora vydať v krátkej lehote a nadobúdal by právoplatnosť, ak by klub nepodal voči nemu odpor. SFZ aj tento vecný návrh ÚFP odmietol a do dnešného dňa neprišiel so žiadnou úpravou, ktorá by zrýchlila rozhodovací proces.

Čo na to hlavný sponzor Fortuna?

Je preto možné konštatovať, že SFZ a ÚLK systematicky zlyhávajú v poskytovaní ochrany slabším subjektom a zároveň zlyhávajú v implementácii takých ochranných mechanizmov, ktoré by zabezpečovali ekonomickú stabilitu ligy ako takej, čím by posilňovali kvalitu imidžu ligy. Namiesto toho, aby SFZ a ÚLK vecne diskutovali o odborných návrhoch hráčov, ktoré sú spôsobilé prispieť k ochrane hráčov, tak liga pri niektorých kluboch skĺzava na úroveň amatérskeho zápolenia nie o dobrý výsledok, ale o dôstojnú ľudskú existenciu.

Charakteristika denníka Šport „moderní otrokári“ je naozaj na mieste a sú za ňu spoluzodpovední SFZ a ÚLK. Ak sú regulárnosť a zvyšovanie kvality súťaže hlavnými prioritami, potom hlavný sponzor ligy spoločnosť Fortuna musí naozaj negatívne vnímať pasivitu SFZ a ÚLK pri riešení problémov klubu FK Senica a mnohých iných podobných prípadov. Takáto pasivita vôbec neprispieva ku kvalite a imidžu futbalu na Slovensku a v dobrej správe sme na míle ďaleko od iných profesionálnych líg sveta.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Antošík: Keď nepôjde treska, rozbehneme vo veľkom polievku

Vo výrobe pomáhajú aj tréneri MŠK Žilina.

SME v divadle

Poďte so SME do divadla: Buddenbrookovci

SND pripravilo program, ktorý môžete pozerať z domu.


Už ste čítali?